ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες επαγγελματικών χώρων αποτελούν μια βασική ενασχόληση του αρχιτεκτονικού γραφείου T.SQUAREARCHITECTS. Ο σχεδιασμός ενός επαγγελματικού χώρου υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προϋποθέσεις ώστε να ανταποκρίνεται και να αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα και το όραμα μιας επιχείρησης. Βασικό σχεδιαστικό γνώμονα αποτελεί  η λειτουργικότητα των χώρων εργασίας, ώστε να εξυπηρετεί και να διευκολύνει το δυναμικό της επιχείρησης. Ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά τους χώρους που απευθύνονται στο κοινό, ως πρόθεση ενίσχυσης μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ επιχείρησης – πελάτη. Πρωταρχικό στόχο των σχεδιαστικών χειρισμών και προτάσεων της αρχιτεκτονικής μας ομάδας αποτελεί η προβολή, η ενίσχυση και η προώθηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα των επιχειρήσεων – γραφείων.

GYNECOLOGIST OFFICE

OPSIS DENTAL & RADIOLOGICAL CENTER

ENDOCRINE SURGERY OFFICE

VEZYROGLOU FARM

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ

PAPAIOANNOU PLASTIC SURGERY