, ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, T Square Architects - Αρχιτεκτονικό Γραφείο

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ

, ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, T Square Architects - Αρχιτεκτονικό Γραφείο
, ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, T Square Architects - Αρχιτεκτονικό Γραφείο
, ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, T Square Architects - Αρχιτεκτονικό Γραφείο
, ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, T Square Architects - Αρχιτεκτονικό Γραφείο
  • >έργο: Δερματολογικό Ιατρείο
  • >τοποθεσία: Καλαμαριά
  • >λεπτομέρειες: Δερματολογικό Ιατρείο
  • >έτος: 2022
  • >επιφάνεια: 135 τμ
  • >στάδιο: ολοκληρωμένο

ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ

, ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΥΛΩΝΑ ΣΤΕΛΛΑ, T Square Architects - Αρχιτεκτονικό Γραφείο