ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ AIRBNB

O σχεδιασμός κατοικιών βραχυπρόθεσμης μίσθωσής ή όπως είναι ευρέως γνωστό, διαμερίσματα Αirbnb, αποτελεί πλέον μια σχεδιαστική πρόκληση. Το αρχιτεκτονικό γραφείο T.SQUAREARCHITECTS αναλαμβάνει σχεδιαστικές μελέτες χώρων Αirbnb, έχοντας κατανοήσει τις σχεδιαστικές παραμέτρους που απαιτούνται για την βέλτιστη αξιοποίηση τους. Βασικός στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία λειτουργικών χώρων, ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών επισκεπτών. Τα Αirbnb διαμερίσματα πρέπει να εξυπηρετούν τόσο τον περιστασιακό επισκέπτη – κάτοικο, αλλά παράλληλα να αποτελούν χώρους εν δυνάμει μακροπρόθεσμης κατοίκισης. Πρόκειται για άνετα διαμερίσματα ικανά να καλύπτουν όλες τις καθημερινές ανάγκες του επισκέπτη και να προσφέρουν την οικειότητα και τη ζεστασιά του «σπιτιού».

ARISTOTELUS SUITE

THES_AIRBNB