tds image

 A.K.M.I

IEK AKMI 1_1500x1125
logo
IEK AKMI 2_750x750
IEK AKMI 3_750x750
tds image

  • >έργο: a.k.m.i
  • >τοποθεσία: Ελ.Βενιζέλου_Θεσσαλονίκη
  • >λεπτομέρειες: ΙΕΚ ΑΚΜΗ
  • >έτος: 2008-2009
  • >επιφάνεια: 2000 τμ
  • >στάδιο: ολοκληρωμένο

A.K.M.I